Felvételi

A képzés rövid leírása

 • Akkreditációs státusa: engedélyezett
 • Szakterület: Zene
 • Szakirány: Előadóművészet – Magánének (Interpretare muzicală – Canto)
 • Képesítés: Énekes előadóművész – Magánének tanár (tanárképző modul elvégzése esetén)
 • Tanulmányok időtartama: 4 év, 8 szemeszter, 240 ECTS
 • Képzés formája: nappali
 • Képzés nyelve: magyar
 • Helyek száma: 10 tandíjmentes

Felvételi időpontok

 • Mivel az összes hely betelt, nem hirdetünk pótfelvételit.

Iratkozás

A felvételire jelentkezők két beiratkozási mód közül választhatnak:

 1. Online formában, a PKE felvételi beiratkozási platformján keresztül (https://efelveteli.partium.ro)
 2. Személyesen az egyetem székhelyén (a karok titkárságain)
 • Online beiratkozás esetén a jelentkezőnek elektronikus formában kell feltöltenie a platformra az alábbiakban felsorolt dokumentumokat.
 • Személyes iratkozás esetén az alábbiakban felsorolt dokumentumok egyszerű fénymásolatait kell benyújtani, az eredeti dokumentumokat pedig felmutatni hitelesítés végett.

Szükséges iratok

Letölthető formanyomtatványok (az aláírás kivételével elektronikusan is kitölthető)

Külföldi középiskolák végzettjeinek (EU állampolgárok) figyelmébe

Az iratkozáshoz szükséges az érettségi oklevél elismerésére vonatkozó, a Román Tanügyminisztérium illetékes osztálya (CNRED) által kibocsájtott igazolás, melyet a jelentkező az egyetem közvetítésével is kérvényezhet. Mivel a folyamat kb. 1 hónapot vesz igénybe, kérjük a jelentkezőket, hogy mielőbb vegyék fel a kapcsolatot az egyetem illetékes titkárságával (mt@partium.ro).

Részletes információk

​Felvételi vizsgapróbák

I. Zenei képességfelmérés – gyakorlati, kizáró jellegű (megfelelt/nem felelt meg minősítéssel): vokalízis

II. Énektechnikai és előadói, illetve zeneelméleti ismeretek felmérése:

a. Énekes és színpadi képességek felmérése 

 • egy vers, mese vagy monológ

     Előadóművészeti próba:

 • egy dal
 • két különböző stílusú és jellegű ária

Megjegyzések:

 • A vizsgaanyagot emlékezetből kell bemutatni (amennyiben szükséges: kísérettel).
 • A vizsgára előkészített repertoár kottaanyagát a felvételi jelentkezéssel egyidejűleg kell benyújtani/beküldeni.
 • Igény esetén biztosítunk szakmai felkészítést és korrepetitort a felvételi vizsgához előzetes egyeztetés alapján. A helyszíni felkészítőre a maganenek@partium.ro email címen lehet jelentkezni.

b. Zeneelméleti ismeretek és szolmizációs képességek felmérése

A II. b próbához szükséges könyvészet:

Csákány Csilla: Zeneelméleti alapismeretek (jegyzet)

Fodor Attila: Szolfézs antológia

c. Interjú egy motivációs levél alapján, melyben a jelentkező felvázolja szakmai előéletét és jövőbeli terveit, elképzeléseit

A felvételi jegy összetétele

 • énekes és színpadi képességek felmérése: 60%
 • zeneelméleti ismeretek és szolmizációs képességek felmérése: 20%
 • interjú: 20%

Eredmények megállapítása

1. A legkisebb bejutási átlag: 5-ös

2. Amennyiben a beiskolázási keretszámon belül több hallgató is elérte a minimális osztályzatot, és az utolsó bejutó helyen pontszámegyenlőség áll fenn, a rangsoroláshoz alábbi kritériumokat kell figyelembe venni, fontossági sorrendben:

 • énekes és színpadi képességek felmérése
 • interjú eredménye
 • zeneelméleti ismeretek és szolmizációs képességek felmérése
 • érettségi átlag 

Felvételi bizottság

 • Elnök: dr. Carmen Vasile docens
 • Tagok: dr. Chereches Lavinia docens, dr. Csákány Csilla adjunktus
 • Titkár: dr. Bogdan Bódis Ádám tanársegéd
 • Póttag: dr. Fodor Attila docens

Elérhetőségek

Kapcsolódó dokumentumok