Felvételi

A képzés rövid leírása

 • Akkreditációs státusa: engedélyezett
 • Szakterület: Zene
 • Szakirány: Előadóművészet – Magánének (Interpretare muzicală – Canto)
 • Képesítés: Énekes előadóművész – Magánének tanár (tanárképző modul elvégzése esetén)
 • Tanulmányok időtartama: 4 év, 8 szemeszter, 240 ECTS
 • Képzés formája: nappali
 • Képzés nyelve: magyar
 • Beiskolázási szám: 10 tandíjmentes hely

Időpontok

 • Online/személyes beiratkozás: 2021. július 12-21.
 • Online felvételi: 2021. július 22-23.
 • Eredményhirdetés: 2021. július 22-27.
 • Fellebbezés: eredményhirdetéstől számított 48 órán belül
 • Anyakönyvezés: 2021. július 22-29.

Iratkozás

A felvételire jelentkezők két beiratkozási mód közül választhatnak:

 1. Online formában, a PKE felvételi beiratkozási platformján keresztül (https://efelveteli.partium.ro)
 2. Személyesen az egyetem székhelyén (a karok titkárságain)
 • Online beiratkozás esetén a jelentkezőnek elektronikus formában kell feltöltenie a platformra az alábbiakban felsorolt dokumentumokat.
 • Személyes iratkozás esetén az alábbiakban felsorolt dokumentumok egyszerű fénymásolatait kell benyújtani, az eredeti dokumentumokat pedig felmutatni hitelesítés végett.

Szükséges iratok

Letölthető formanyomtatványok (az aláírás kivételével elektronikusan is kitölthető)

Külföldi középiskolák végzettjeinek (EU állampolgárok) figyelmébe

Az iratkozáshoz szükséges az érettségi oklevél elismerésére vonatkozó, a Román Tanügyminisztérium illetékes osztálya (CNRED) által kibocsájtott igazolás, melyet a jelentkező az egyetem közvetítésével is kérvényezhet. Mivel a folyamat kb. 1 hónapot vesz igénybe, kérjük a jelentkezőket, hogy mielőbb vegyék fel a kapcsolatot az egyetem illetékes titkárságával (mt@partium.ro).

Részletes információk

A felvételi menete

1. A felvételi vizsga magyar zajlik.

2. A vizsgán kötelező a személyes (a rendkívüli állapot fennállása esetén az online) jelenlét. Ha egy jelentkező nem jelenik meg a vizsgapróbák egyikén, felvételi vizsgája érvénytelenné válik.

3. A Magánének szakra való felvételi az alábbiak szerint zajlik:

I. Zenei képességfelmérés – gyakorlati, kizáró jellegű (megfelelt/nem felelt meg minősítéssel): vokalízis

II. Énektechnikai és előadói / zeneelméleti ismeretek felmérése, mely egyetlen ülésszakban, három részben zajlik:

a. Énekes és színpadi képességek felmérése

 • vers, mese vagy monológ

     Előadóművészeti próba:

 • dal
 • két különböző stílusú és jellegű ária

Megjegyzés: a vizsgaanyagot emlékezetből kell bemutatni (amennyiben szükséges: kísérettel). A vizsgára előkészített repertoár kottaanyagát be kell nyújtani a titkárságra a beiratkozás során. A bemutatáshoz a jelentkezők választhatják az egyetem által biztosított korrepetitort, vagy hozhatnak saját kísérőt.

b. Zeneelméleti ismeretek és szolmizációs képességek felmérése

A II. b próbához szükséges könyvészet:

Kesztler Lőrinc: Zenei alapismeretek. Budapest, 2000, Athenaeum(letöltés)

Fodor Attila: Szolfézs antológia (letöltés)

c. Interjú egy motivációs levél alapján, melyben a jelentkező felvázolja szakmai előéletét és jövőbeli terveit, elképzeléseit.

A felvételi jegy összetétele

 • énekes és színpadi képességek felmérése: 60%
 • zeneelméleti ismeretek és szolmizációs képességek felmérése: 20%
 • interjú: 20%

Eredmények megállapítása

1. A legkisebb bejutási átlag: 5-ös

2. Amennyiben a beiskolázási keretszámon belül több hallgató is elérte a minimális osztályzatot, és az utolsó bejutó helyen pontszámegyenlőség áll fenn, a rangsoroláshoz alábbi kritériumokat kell figyelembe venni, fontossági sorrendben:

 • énekes és színpadi képességek felmérése
 • interjú eredménye
 • zeneelméleti ismeretek és szolmizációs képességek felmérése
 • érettségi átlag 

Felvételi bizottság

 • Elnök: dr. Fodor Attila docens
 • Tagok: dr. Lavinia Craiu docens, dr. Lászlóffy Zsolt docens
 • Titkár: dr. Csákány Csilla adjunktus
 • Póttag: dr. Kristófi János egyetemi tanár

Elérhetőségek

Kapcsolódó dokumentumok