Felvételi

A képzés rövid leírása

 • Akkreditációs státusa: engedélyezett
 • Szakterület: Zene
 • Szakirány: Előadóművészet – Magánének (Interpretare muzicală – Canto)
 • Képesítés: Énekes előadóművész – Magánének tanár (tanárképző modul elvégzése esetén)
 • Tanulmányok időtartama: 4 év, 8 szemeszter, 240 ECTS
 • Képzés formája: nappali
 • Képzés nyelve: magyar
 • Beiskolázási szám: 10 tandíjmentes hely

Időpontok

 • Online/személyes beiratkozás: 2020. szeptember 7-18.
 • Online felvételi: 2020. szeptember 21, 15 óra
 • Eredményhirdetés: felvételitől számított 48 órán belül
 • Anyakönyvezés: 2020. szeptember 21-22.

Iratkozás

A felvételire jelentkezők két beiratkozási mód közül választhatnak:

 • Online formában, a PKE felvételi beiratkozási platformján keresztül (https://efelveteli.partium.ro)
 • Személyesen az egyetem székhelyén (a karok titkárságain), a hatályos járványügyi szabályok betartásával
 • Online beiratkozás esetén a jelentkezőnek elektronikus formában kell feltöltenie a platformra az alábbiakban felsorolt dokumentumokat.
 • Személyes iratkozás esetén az alábbiakban felsorolt dokumentumok egyszerű fénymásolatait kell benyújtani, az eredeti dokumentumokat pedig felmutatni hitelesítés végett.
 • Iratkozási díj nincs.
 • Anyakönyvezési díj: 50 RON.

Szükséges iratok

Letölthető formanyomtatványok (az aláírás kivételével elektronikusan is kitölthető)

Külföldi középiskolák végzettjeinek (EU állampolgárok) figyelmébe

Az iratkozáshoz szükséges az érettségi oklevél elismerésére vonatkozó, a Román Tanügyminisztérium illetékes osztálya (CNRED) által kibocsájtott igazolás, melyet a jelentkező az egyetem közvetítésével is kérvényezhet. Mivel a folyamat kb. 1 hónapot vesz igénybe, kérjük a jelentkezőket, hogy mielőbb vegyék fel a kapcsolatot az egyetem illetékes titkárságával (mt@partium.ro).

Részletes információk

A felvételi menete

1. A felvételi vizsga magyar nyelven, online formában zajlik a vizsgabizottság jelenlétében, a Google Meet platformon.

2. Az online felvételivel kapcsolatos valamennyi információt a jelentkezők az iratkozás lezárulását követően, de legkevesebb a felvételi előtt 24 órával e-mailben megkapják.

3. Amennyiben egy jelentkező különböző okok miatt nem tudja elérni a vizsgáztatás felületét a felvételi időpontjában, vagy technikai nehézségei akadnak az Internethez való csatlakozással, a bizottság dönthet a próba/próbák átütemezéséről egy későbbi órára.

4. A vizsgán kötelező az online jelenlét. Ha egy jelentkező nem jelenik meg a vizsgapróbák egyikén, felvételi vizsgája érvénytelenné válik.

5. A Magánének szakra való felvételi az alábbiak szerint zajlik:

I. Zenei képességfelmérés – gyakorlati, kizáró jellegű (megfelelt/nem felelt meg minősítéssel): vokalízis

A kizáró jellegű vokalízis-próba online formában, valós időben zajlik.

II. Énektechnikai és előadói / zeneelméleti ismeretek felmérése, mely egyetlen ülésszakban, két részben zajlik:

     a. Énekes és színpadi képességek felmérése

 • vers, mese vagy monológ

     Előadóművészeti próba:

 • dal
 • két különböző stílusú és jellegű ária

Az énekes és színpadi képességek felméréséhez a jelentkező a bemutatandó repertoárt audiovizuális (hang és mozgókép) formában teljes egészében, előzetesen rögzítve el kell juttassa a felvételi bizottság számára a vizsgát megelőző 48 órán belül a maganenek@partium.ro email-címre (adott esetben valamilyen óriásfájlküldő szolgáltatással, pl. wetransfer.com stb., vagy megosztott Google drive mappában). Ajánlott törekedni a felvétel megfelelő kép- és hangminőségére. Az elküldött anyaggal kapcsolatban a bizottság kérdéseket tehet fel, indokolt esetben kérheti a felvételen szereplő repertoár részleges vagy teljes online bemutatását.

Megjegyzés: a felvételi repertoárt emlékezetből kell bemutatni (amennyiben szükséges: kísérettel). Amennyiben a jelentkező ezt igényli és időben kérvényezi, a PKE biztosít korrepetitort és eszközöket a vizsgafelvétel elkészítéséhez az egyetem székhelyén, amennyiben ezt a hatályos járványügyi helyzet lehetővé teszi. A vizsgára előkészített repertoár dokumentációját (címek, szöveg, kotta) elektronikus formában el kell küldeni/ be kell nyújtani a titkárságra a beiratkozás során.

     b. Zeneelméleti ismeretek és szolmizációs képességek felmérése

A zeneelméleti ismereteket és szolmizációs képességeket felmérő vizsga valós időben, online formában zajlik. A tételeket a bizottság titkára a jelentkezők számára jól látható módon, a www.random.org weboldal segítségével sorsolja ki, megosztott képernyőn.

A II. b próbához szükséges könyvészet:

Kesztler Lőrinc: Zenei alapismeretek. Budapest, 2000, Athenaeum(letöltés)

Fodor Attila: Szolfézs antológia (letöltés)

A felvételi jegy összetétele

 • énekes és színpadi képességek felmérése: 75%
 • zeneelméleti ismeretek és szolmizációs képességek felmérése: 25%

Elérhetőségek

Szabályozás

Felvételi módszertan 2020

Tanmenet

Tanterv 2020-2024