Felvételi

A képzés rövid leírása

 • Akkreditációs státusa: engedélyezett
 • Szakterület: Zene
 • Szakirány: Előadóművészet – Magánének (Interpretare muzicală – Canto)
 • Képesítés: Énekes előadóművész – Magánének tanár (tanárképző modul elvégzése esetén)
 • Tanulmányok időtartama: 4 év, 8 szemeszter, 240 ECTS
 • Képzés formája: nappali
 • Képzés nyelve: magyar
 • Beiskolázási szám: 10 tandíjmentes hely

Időpontok

 • Online/személyes beiratkozás: 2021. július 12-21.
 • Online felvételi: 2021. július 22, 10 óra.
 • Eredményhirdetés: 2021. július 22-23.
 • Fellebbezés: eredményhirdetéstől számított 48 órán belül
 • Anyakönyvezés: 2021. július 22-29.

Iratkozás

A felvételire jelentkezők két beiratkozási mód közül választhatnak:

 1. Online formában, a PKE felvételi beiratkozási platformján keresztül (https://efelveteli.partium.ro)
 2. Személyesen az egyetem székhelyén (a karok titkárságain)
 • Online beiratkozás esetén a jelentkezőnek elektronikus formában kell feltöltenie a platformra az alábbiakban felsorolt dokumentumokat.
 • Személyes iratkozás esetén az alábbiakban felsorolt dokumentumok egyszerű fénymásolatait kell benyújtani, az eredeti dokumentumokat pedig felmutatni hitelesítés végett.

Szükséges iratok

Letölthető formanyomtatványok (az aláírás kivételével elektronikusan is kitölthető)

Külföldi középiskolák végzettjeinek (EU állampolgárok) figyelmébe

Az iratkozáshoz szükséges az érettségi oklevél elismerésére vonatkozó, a Román Tanügyminisztérium illetékes osztálya (CNRED) által kibocsájtott igazolás, melyet a jelentkező az egyetem közvetítésével is kérvényezhet. Mivel a folyamat kb. 1 hónapot vesz igénybe, kérjük a jelentkezőket, hogy mielőbb vegyék fel a kapcsolatot az egyetem illetékes titkárságával (mt@partium.ro).

Részletes információk

Tudnivalók az online felvételiről

 • A felvételi vizsga online formában, magyar nyelven zajlik, a Google Meet platformon, a jelentkezők és a vizsgabizottság egyidejű jelenlétében.
 • A vizsgán kötelező az online jelenlét. Ha egy jelentkező nem jelenik meg a vizsgapróbák egyikén, felvételi vizsgája érvénytelenné válik.
 • Amennyiben egy jelentkező különböző okok miatt nem tudja elérni a vizsgáztatás felületét a felvételi időpontjában, vagy technikai nehézségei akadnak az Internethez való csatlakozással, a bizottság dönthet a próba/próbák átütemezéséről egy későbbi órára.
 • Az online felvételivel kapcsolatos valamennyi információt a jelentkezők az iratkozás lezárulását követően e-mailben megkapják.
 • A kizáró jellegű vokalízis-próbát, az énekes és színpadi képességek felméréséhez szükséges repertoárt a jelentkező audiovizuális (hang és mozgókép) formában előzetesen rögzítve el kell juttassa a felvételi bizottság számára a vizsgát megelőző 48 órán belül a maganenek@partium.ro email-címre (adott esetben valamilyen óriásfájlküldő szolgáltatással, pl. wetransfer.com stb.). Ajánlott törekedni a felvétel megfelelő hangminőségére.
 • Az elküldött anyaggal kapcsolatban a bizottság kérdéseket tehet fel, indokolt esetben kérheti a felvételen szereplő repertoár részleges vagy teljes online bemutatását.

 • A zeneelméleti ismereteket és szolmizációs képességeket felmérő vizsga, valamint az interjú valós időben, online formában zajlik. A zeneelmélet-szolfézs tételeket a bizottság titkára a jelentkezők számára jól látható módon, a www.random.org weboldal segítségével sorsolja ki, megosztott képernyőn.

​Felvételi vizsgapróbák

I. Zenei képességfelmérés – gyakorlati, kizáró jellegű (megfelelt/nem felelt meg minősítéssel): vokalízis (előzetesen beküldött audiovizuális felvétel alapján)

II. Énektechnikai és előadói, illetve zeneelméleti ismeretek felmérése:

a. Énekes és színpadi képességek felmérése (előzetesen beküldött audiovizuális felvétel alapján)

 • egy vers, mese vagy monológ

     Előadóművészeti próba:

 • egy dal
 • két különböző stílusú és jellegű ária

Megjegyzések:

 • A rögzített vizsgaanyagot emlékezetből kell bemutatni (amennyiben szükséges: kísérettel).
 • A vizsgára előkészített repertoár kottaanyagát a felvétellel együtt kell beküldeni.
 • Igény esetén biztosítunk szakmai felkészítést és korrepetitort a felvétel elkészítéséhez 2021. július 20-21. között. A helyszíni felkészítőre legkésőbb 2021. július 16-ig lehet jelentkezni a maganenek@partium.ro email címen.

b. Zeneelméleti ismeretek és szolmizációs képességek felmérése (online formában, valós időben zajlik)

A II. b próbához szükséges könyvészet:

Kesztler Lőrinc: Zenei alapismeretek. Budapest, 2000, Athenaeum(letöltés)

Fodor Attila: Szolfézs antológia (letöltés)

c. Interjú egy motivációs levél alapján, melyben a jelentkező felvázolja szakmai előéletét és jövőbeli terveit, elképzeléseit (online formában, valós időben zajlik)

A felvételi jegy összetétele

 • énekes és színpadi képességek felmérése: 60%
 • zeneelméleti ismeretek és szolmizációs képességek felmérése: 20%
 • interjú: 20%

Eredmények megállapítása

1. A legkisebb bejutási átlag: 5-ös

2. Amennyiben a beiskolázási keretszámon belül több hallgató is elérte a minimális osztályzatot, és az utolsó bejutó helyen pontszámegyenlőség áll fenn, a rangsoroláshoz alábbi kritériumokat kell figyelembe venni, fontossági sorrendben:

 • énekes és színpadi képességek felmérése
 • interjú eredménye
 • zeneelméleti ismeretek és szolmizációs képességek felmérése
 • érettségi átlag 

Felvételi bizottság

 • Elnök: dr. Fodor Attila docens
 • Tagok: dr. Lavinia Craiu docens, dr. Lászlóffy Zsolt docens
 • Titkár: dr. Csákány Csilla adjunktus
 • Póttag: dr. Kristófi János egyetemi tanár

Elérhetőségek

Kapcsolódó dokumentumok